Održana 6. redovna sjednica Skupštine grada Gradiška

Gradiška

mmgradiska 14. jul. 2021.

Na 6. redovnoj sjednici Skupštine grada Gradiška odbornici su razmatrali 21 tačku dnevnog reda, a između ostalih usvojili su Informaciju o stanju u privredi u gradu Gradiška za 2020. godinu.

Gradonačelnik grada Gradiška Zoran Adžić rekao je da je 2020. godina bila izuzetno teška za privrednike ali da su privrednici Gradiške na sebi svojstven način uspjeli se izboriti sa teškim uslovima uzrokovanim pandemijom virusa korona.

Zahvaljujući privrednicima koji su uspješno poslovali u 2020. godini Gradu Gradiška je omogućeno da nastavi svoje infrastrukturne projekte. Činjenica je da je na području Gradiške od janura 2017. do decembra 2019. godine povećan broj radnika za oko 2.500 tako da je prvi put pređen broj zaposlenih od 11.000 radnika. Gledajući ukupan broj zaposlenih u 2020. u odnosu na 2019. godinu je povećan za tri odsto iako je u prošloj godini u privrednim preduzećima bilo zaposleno 6.125 radnika a u 2019. godini. 6.245 što je uzrokovala pandemija korone”, rekao je Adžić.

On je istakao da će Grad Gradiška i dalje biti uz privrednike stvarajući preduslove za njihov razvoj te da će grad Gradiška nastaviti sa infrastrukturnim opremanjem grada kako bi se stvorili što bolji uslovi za privređivanje i dolazak stranih investitora.

Interesantno je to da je skupštinska većina prihvatila prijedlog opozicije da se uputi inicijativa prema Vladi za ponovno osnivanje robnih rezervi, kako bi se moglo intervenisati na tržištu, jer imamo ciklične promjene kod cijena mesa, uljarica, a sve na teret kućnih budžeta.

“Prihvaćena je naša inicijativa Ministarstvu trgovine da se obavežu veliki trgovinski lanci da na svojim rafama drže proizvode i voće i povrće i meso domaćih proizvođača”, istakao je odbornik SDS-a Zoran Latinović, koji je dodao da će dolazak Lidla sahraniti domaće poizvođače ukoliko se bolje ne organiziju.

Odbornici su razmatrali Izvještaj o realizaciji Programa socijalne zaštite i poslovanju Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Gradiška za prošlu godinu, informacije o statusu i položaju nacionalnih manjina na području grada za 2020. godinu, o stanju u oblasti sporta, stanju objekata i mjerama zaštite od poplava i Izvještaj o realizaciji ugovora o pružanju vodnih usluga na području grada Gradiška za period 1.10.2019 – 31.12. 2020. godine.

Na dnevnom redu bile su i informacije o proizvodnji i distribuciji toplotne energije u sistemu centralnog grijanja u sezoni 2020/2021. godina i o stanju protivgradne preventive, te Program rada Javne predškolske ustanove „Lepa Radić“, kao i prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na povećanje broja djece u vaspitnim grupama i određivanju visine naknade za rada članova Upravnog odbora ove ustanove.