NOVA METODA SAHRANJIVANJA U ITALIJI: Kad umrem biću drvo, organske grobne kapsule i memorijalne šume umjesto grobalja

Svijet

Mrtvačkim kovčezima je odzvonilo – organske grobne kapsule pretvoriće vaše tijelo u drvo nakon što umrete! Ideja dolazi iz Italije.

Pogrebni običaji i obredi varirali su u različitim kulturama i istorijskim epohama. Bizarna alternativa sahranjivanju, da svoje tijelo nakon smrti pretvorite u drvo, pokušava da nađe plodno tlo u Italiji.

 Ideje o alternativnim sahranama

Ovaj radikalno drugačiji pristup smrti polazi od koncepta života koji je predstavljen u punom krugu kao cjelovita cjelina. Želi vratiti ljude na zemlju u istom položaju u kojem su na ovaj svijet došli iz maternice – i tako život nastavlja živjeti dalje.

Umesto groblja - memorijalna šuma

Ideja je da se mrtvo tijelo postavi u položaj fetusa u organskoj grobnoj kapsuli, koja pretvara leš u hranljive sastojke. Iznad svake od kapsula sadi se drvo koje će izrasti iz posmrtnih ostataka preminulog.

Umjesto groblja, postojale bi spomen šume, koje bi obogatile zrak kiseonikom, a pokojnici bi nastavili živjeti u drugom obliku.

/RTS/*