Pilot-projekt u Gradišci: Procjena vrijednosti svih nepokretnosti na području grada

Gradiška

mmgradiska 30. jun. 2021.

Stvorit će se uvjeti za nižu stopu poreza koja sada iznosi 0,15 KM

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić i direktorica Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS Bosiljka Predragović potpisali su Sporazum o implementaciji pilot-projekta masovne procjene vrijednosti nepokretnosti za područje grada.

Gradonačelnik Adžić rekao je da će procjena vrijednosti nepokretnosti početi u gradskoj zoni i da će cijeli projekt obuhvatiti pet katastarskih opština, tri na gradskom i po jednu u vangradskom području.

Cilj projekta je da se napravi baza i izvrši procjena vrijednosti svih nepokretnosti na području grada, što će se moći koristiti za više namjena. Nakon popisa stvorit će se uvjeti za nižu stopu poreza na nepokretnosti koja sada iznosi 0,15 KM – istakao je Adžić.

Bosiljka Predragović je rekla da će projekt, osim pravičnog određivanja poreza za sve vlasnike nepokretnosti omogućiti i rukovodiocu lokalne samouprave da planira svoj privredni razvoj.

Tačno utvrđena vrijednost nepokretnosti omogućava vlasnicima da na pravi način raspolažu svojom nekretninom. U ovom postupku građani neće imati nikakvih troškova – dodala je Predragović.