“RAGA” Gradiška učestvovali na webinaru “Inovacije u okviru programa Horizont Evropa”: Edukacija za one koji žele da unaprijede svoje poslovanje

Gradiška

mmgradiska 22. jun. 2021.

Predstavnici Razvojne agencije Gradiška učestvovali su na webinaru „Inovacije u okviru programa Horizont Evropa“ i online edukaciji „Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći EU”.

Webinar „Inovacije u okviru programa Horizont Evropa“ održan je u organizaciji Razvojne agencije Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, a učesnici su imali priliku da se bolje upoznaju sa novim programom „Horizont Evropa“ za period 2021- 2027. godine kroz koji će se pružati podrška privrednim subjektima i ostalim organizacijama koje žele da unaprijede svoje poslovanje i jačaju kapacitete u oblasti istraživanja i inovacija sa ciljem povećanja konkurentnosti na tržištu.

Online edukacija „Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći EU“ u organizaciji Direkcije za evropske integarcije omogućila je predstavnicima Razvojne agencije Gradiška da uz aktivno učešće i vježbe dobiju jasan uvid u glavne promjene i izazove u okviru programa IPA III, njen pravni i strateški okvir, te svrhu i strukturu IPA III dokumenata.