GRADIŠKA: U sklopu projekta iNnovaNet – Predstavljanje virteulne platforme

Gradiška

mmgradiska 28. maj. 2021.

Gradska uprava grada Gradiška, zajedno sa partnerima – Zeničkom razvojnom agencijom d.o.o. (ZEDA), Industrijskim parkom Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje i Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis iz Nikšića, implementira projekat “iNnovaNet – Inovativne tehnologije za jačanje poslovanja i poboljšanje poslovnog okruženja”

Opšti cilj ovog projekta je povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) u regiji, stvaranjem povoljnog poslovnog okruženja, razvojem infrastrukture za podršku poslovanju i poboljšanje stepena znanja sadašnjih i budućih preduzetnika, studenata i zaposlenih.

Jedna od aktivnosti predviđena projektom je uspostavljanje virtualne platforme kao mjesta na kojem će se razmjenjivati i usavršavati sva iskustva i znanja stečena tokom obuka u obrazovnim centrima. Pomenutu aktivnost zajednički sprovode ZEDA i Tehnopoils. Zajedno sa Zeničkom razvojnom agencijom, Tehnopolis će stvoriti vizuelni identitet, a krajem juna mjeseca će pomenuta firma iz Nikšića u svojim prostorijama sprovesti i edukaciju za 10 polaznika za kreiranje web materijala koji će se objavljivati na platformi.

 Obzirom da je prva faza izrade platforme završena 27. maja ove godine Zenička razvojna agencija održala je online predstavljanje kreirane platforme za partnere, na kojoj su učestvovali i članovi Projektnog tima gradske uprave grada Gradiška, Bojana Bjelovuk i Milana Šmitran. Platfoma će korisnicima omogućiti postavljanje i kreiranje edukativnih sadržaja u svrhu obrazovanja, kreiranje kvizova, kurseva, korištenje aplikacija za potrebe audio i video komunikacije te brojne druge mogućnosti.

Elektronskim učenjem, koje će biti dostupno na platformi, želi se potaknuti veća motivacija korisnika pri učenju. Uz dostupne materijale, korisnik može pronaći i dodatne materijale, zvučne zapise te slike zbog kojih će bolje svladati željenu temu.

Platforma će postati mjesto gdje će partneri zajednički pokušati prevladati sve probleme koje su prepoznali kao prijetnju u regiji na ovom polju. 

Dodatne informacije o projektu možete pronaći na zvaničnoj internet stranici grada Gradiška http://www.gradgradiska.com/aktuelni-projekti-2/ kao i na facebook stranici projekta https://www.facebook.com/iNnovaNet-107561608091964/?ti=as

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.320.786,21 EUR. Projektni iznos namijenjen za Gradišku je 283.532,70 EUR od čega EU finansira 241.002,79 EUR, a Gradska uprava 42.529,91 EUR.

Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.