Grad Gradiška raspisao Javni poziv za pristupni kurs za člana Gorske službe spasavanja

Društvo Gradiška

mmgradiska 06. maj. 2021

U sklopu projekta ” SIGURNI ZAJEDNO” – Prevencija rizika u prekograničnom području – “SAFE TOGETHER – Risk prevention in the cross-border area”, grad Gradiška je raspisao Javni poziv za prijavu na pristupni konkurs za članstvu u Gorskoj službi spasavanja.

“Opšti cilj ovog projekta je unapređenje kapaciteta za reagovanje tokom elementarnih nepogoda, kroz povećanje nivoa pripremljenosti i operabilnosti usluga spašavanja u prekograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore”.

Uslovi za prijem kandidata na Pristupni kurs:
● Da je lice starije od 18 godina
● Da lice uz prijavni obrazac za Pristupni kurs dostavi i potvrdu o ljekarskom pregledu
koje izdaje Zavod za medicinu rada i sporta RS

  • U saradnji sa GSS BL obezbjeñen je ljekarski pregled u prostorijama Zavoda za
    medicinu rada i sporta RS, Ulica Zdrave Korde 4, 78000 Banja Luka;
  • GSS BL i Zavod su za sve zainteresovane kandidate obezbjedili plaćanje pregleda u
    iznosu od ⅓ ukupne cijene, što iznosi 40,00KM;

Kompletan tekst javnog poziva možete pročitati i preuzeti OVDJE, a obrazac za prijavu na pristupni kurs možete preuzeti OVDJE.

Info dan

Povodom ovog Javnog poziva Grad Gradiška i Gorska služba spasavanja Banja Luka organizovaće Info dan koji će se održati u JP Sportska Dvorana “Servitium” Arena Gradiška, 13.05.2021. godine u 18:00 časova s ciljem informisanja svih zainteresovanih građana, budućih članova GSS Gradiška o procesu pristupanja, načinu formiranja i registrovanja, kao i djelovanja stanica gorskih službi spasavanja.

Posebna pažnja na Info danu će biti usmjerena na prezentovanje uslova za prijem kandidata u GSS Gradiška, temama i načinu održavanja Pristupnog kursa.