Pevuljina “Knjiga o Petru Kočiću” sabrani tekstovi o velikanu sa Zmijanja

Književnost Kultura

BANJALUKA – “Knjiga o Petru Kočiću”, priređivača Duška Pevulje, objavljena je u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, a u istoj su o velikanu sa Zmijanja sabrani tekstovi Jovana Skerlića, Jovana Deretića, Predraga Palivestre, Jovana Dučića, Ive Andrića, Miodraga Vulina, Nikole Koljevića, Gorana Maksimovića, Ranka Popovića i ostalih auteriteta pisane riječi od Kočićevog vremena do danas.

Duško Pevulja i ranije se bavio likom i djelom Petra Kočića, a kako sam kaže, iako neveliko obimom, njegovo književno djelo kontinuirano je bivalo predmet interesovanja čitalaca i književnih tumača.

“Bogata recepcija opusa klasika srpske pripovjedne proze to rječito potvrđuje. Do 2012. godine, na primjer, kada je objavljena knjiga Jovana N. Ivanovića Kočićeva bibliografija, o ovom piscu je napisano skoro tri hiljade pojedinačnih radova. I to je samo jedan od vidova sagledavanja ovoga djela. O Kočiću je do danas objavljeno više od dvadeset autorskih knjiga”, kaže Pevulja, ističući da je prvu monografiju pod naslovom “Petar Kočić i njegovo doba” (1934) napisao Branko Čubrilović, a posljednju pod naslovom “Pretvaranja Petra Kočića” (2017) Staniša Tutnjević.

Pevulja dodaje da je posebno zanimljiv status Kočića u srpskoj književnoj periodici.

 “Različitim prilikama i povodima, o Kočiću su priređivani časopisni temati, a u nekoliko navrata su posebni brojevi uglednih periodika njemu posvećivani. Sastavljeno je i nekoliko prigodnih knjiga o Kočiću, kojima se postupkom kolažiranja raznovrsnih fragmenata njegovala uspomena na osobenog pisca, njegov život i književni rad. Iako pretežno svečarskog karaktera, bez novih otkrića i uvida, ti pamjatnici svjedoče o aktuelizaciji jednog literarnog opusa u svijesti različitih čitalaca i interpretatora”, naglašava Pevulja.

Dodaje da je prva knjiga ove vrste, a koju treba izdvojiti, “Spomenica Petra Kočića” (1928), čiji je priređivač znameniti srpski istoričar Vladimir Ćorović.

Kada je riječ o zbornicima radova koji tematizuju i problematizuju stvaralaštvo Petra Kočića, nastavlja Pevulja, oni bi se mogli razvrstati u dvije grupe.

“Prvu čine zbornici radova izloženih na naučnim skupovima posvećenim ovome piscu. U drugu grupu knjiga zborničkog karaktera posvećenih Kočiću spadaju hrestomatije. Riječ je o knjigama mozaičkog karaktera koje su njihovi sastavljači, poznavaoci Kočićevog djela, oblikovali postupkom odabiranja fragmenata iz piščevog života i interpretacije njegovog djela”, otkriva Pevulja.

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske 2019. godine objavio je “Knjigu Petra Kočića”, koju je takođe priredio Duško Pevulja, a u kojoj su objedinjeni svi beletristički (literarni u osnovnom određenju) tekstovi ovoga pisca.

Tim izdanjem, potvrđuje Pevulja, njegovim sadržajem i naslovom, potvrđeno je ono što je u tumačenju i prezentovanju Kočićevog djela više puta naglašeno, da je suštinski riječ o piscu jedne knjige.

“Knjiga o Petru Kočiću” predstavlja zbornik reprezentativnih, starijih i novijih, radova o Kočiću, čijim izborom i rasporedom je priređivač nastojao da makar naznači osnovne vidove i putanje recepcije djela klasika srpske pripovjedne proze. Ukratko, “Knjiga Petra Kočića” i “Knjiga o Petru Kočiću,” od istog priređivača, objavljene kod istog izdavača, predstavljaju komplementarna izdanja i omogućuju uvid u piščevo književno djelo i vidove njegovog dosadašnjeg tumačenja”, zaključuje Pevulja.

/nezavisne.com/*