U Muzeju Republike Srpske Otvaranje izložbe „Donja Dolina“

Banja Luka Gradiška

Izložba „Donja Dolina“ autora Slavice Arsenijević, višeg kustosa arheologa Muzeja Republike Srpske, biće otvorena u srijedu, 28. aprila 2021. godine u 19 časova, u Muzeju Republike Srspke.

Ovom izložbom će biti obilježeno 120 godina od prvih većih arheoloških iskopavanja Donje Doline, preduzetih 1899. godine. Izložbu će otvoriti ministar prosvjete i kulture dr Natalija Trivić.

Praistorijsko naselje Donja Dolina, rasprostranjeno na teritoriji grada Gradiška, je kao arheološko područje, 2006. godine proglašeno nacionalnim spomenikom i upisano u Registar spomenika kulture Bosne i Hercegovine prve kategorije.

Riječ je o kompleksnom višeslojnom lokalitetu sa ostacima Starijeg naselja iz poznog bronzanog doba u Gornjoj Dolini, Mlađeg naselja iz željeznog doba na Gradini i nekropole na Timeničkoj gredi u Donjoj Dolini.

Arheološki nalazi sa lokaliteta Donja Dolina se danas čuvaju u tri muzeja: u Sarajevu (Zemaljski muzej B i H), Banjaluci (Muzej Republike Srpske) i Gradišci (Zavičajni muzej Gradiška). Na ovoj izložbi biće prikazani samo nalazi iz Praistorijske zbirke Muzeja Republike Srpske.

Najstarije naselje u Donjoj Dolini pripisuje se nosiocima kulture polja sa urnama, srednjoevropskim doseljenicima ili osvajačima, možda autohtoncima, ali svakako osnivačima – objašnjava autor izložbe Slavice Arsenijević. Priča o Donjoj Dolini seže još dalje u prošlost, sudeći prema otkriću objekata i materijala iz ranog bronzanog doba i neolita na Gradini, kao i dalje u budućnost, što nagoveštavaju malobrojni rimski nalazi iz III i VI veka.

Željeznodobni Donjodolinci smatraju se nosiocima kulturne grupe Donja Dolina-Sanski Most, koja je na tlu Posavine, između ušća Une i Vrbasa, potrajala od početka VIII do kraja IV v.st.e. Pripadnost ove kulturne grupe uglavnom se etnički pripisuje Panonima, možda potomcima prethodnika, koji su gradili naselja tipa sojenica i gradina, o čemu upravo svjedoče željeznodobni ostaci iz Donje Doline – rekla je Slavica Arsenijević.

Izložba „Donja Dolina“ će u Muzeju Republike Srpske biti postavljena do kraja godine.

/srpskainfo/