ANKETA Zavoda za statistiku Republike Srpske o zastupljenosti tehnologije u domaćinstvu

Republika Srpska

mmgradiska 20. april. 2021.

 Zavod za statistiku Republike Srpske od danas sprovodi anketu o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima na teritoriji Srpske.

Anketiranje se realizuje na slučajnim odabirom formiranom uzorku od 2.920 domaćinstava iz Republike Srpske, pri čemu su angažovani ovlašćeni anketari Zavoda koji će intervjuisanje obaviti telefonski, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

Cilj je da se dobiju podaci o zastupljenosti informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima Republike Srpske, kao što je pristup različitim uređajima računar, laptop, tablet, pristupu i učestalosti korišćenja interneta, informatičkoj pismenosti stanovništva i slično.

Iz Republičkog zavoda za statistiku pozivaju sva domaćinstva koja su izabrana uzorkom da prihvate saradnju, te daju odgovore ovlašćenim anketarima Zavoda i tako doprinesu uspjehu istraživanja i kvalitetu rezultata.

Prikupljeni podaci su strogo povjerljivi i biće korišteni isključivo za statističke svrhe, a u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske.

Anketa o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija predstavlja redovno istraživanje na uzorku koje se sprovodi u godišnjoj dinamici.