KNJIŽEVNI MEĐUNARODNI GODIŠNJI  KONKURS “PJESMA GODINE” BALKANA I EVROPSKE UNIJE – Ljubljana 2021.

Gradiška Književnost Kultura

ZDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI

UDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMJETNOSTI

Trg prekomorskih brigad 1., Ljubljana 1107 p.p. 2315
E-pošta: ueuakademijesniu20@gmail.com ili srpski.knjizevnici56@gmail.com
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org – gsm 00386(0)41/369-457

Naučni i međunarodni godišnji konkurs za priznanje i nagradu »PJESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE 2021.
U Ljubljani, dana: 30. marta 2021.
Početak: 30. marta 2021.
Kraj konkursa: 30. maja 2021.

Priznanje i nagradu »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE 2021. dodijelićemo u Ljubljani 28. avgusta 2021. godine na  12. tradicionalnoj prezentaciji srpske kulture “VESELI DANI SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE” u Ljubljani (ako bude tadašnja situacija to  dozvaljala, u suprotnom, dodjela će biti u jednom od gradova Republike  Srpske ili Srbije). Konkurs je otvoren od 30. marta  do 15. maja  2021.godine.

Budući da se ove godine obilježava dvanaesto tradicionalno predstavljanje srpske kulture, nagrada će se dodijeliti povodom međunarodne tradicionalne godišnje prezentacije “Srećni dani srpske dijaspore u Sloveniji”, iako bi organizatori mogli odlučiti da ove nagrade i priznanja podijele na jednom predstojećih kulturno-umetničkih prezentacija u Republici Srpskoj ili Srbiji. Tim povodom biće organizovano posebno pjesničko veče sa dobitnicima ovih vrednih nagrada i priznanja.

Za priznanje i nagradu mogu se prijaviti sve osobe (osim onih koje su već nagrađene i dobitnice nekih od glavnih nagrada i priznanja na istom tradicionalnom takmičenju) starosti 18 godina ili više, koje pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i kratku biografiju sa tri neobjavljena pjesme. Pjesme treba dostaviti na srpskom (ćirilici ili latinici) u tri primjerka, kodirati i potpisati za sva tri člana stručnog žirija. Žiri je formiran u skladu sa pravilima USKS-a. Radove treba poslati na gorenavedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvarati – konkurs za književno priznanje i nagradu “PJESMA GODINE” BALKANA I EVROPSKE UNIJE – LJUBLJANA 2021. Nepotpune konkursne prijedloge žiri neće razmatrati.

Najbolji takmičari koji osvoje  prvo, drugo ili treće takmičarsko mjesto biće  obaviješteni u roku od 60 dana po završetku konkursa pismenim putem ili putem obavještenja u elektronskom mediju Srpske dijaspore www.srpska-dijaspora.org iwww.srpski- knjizevnici.org.  Za dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 00386/41/369-457 ili putem elektronskih adresa: srpska. ueuakademijesniu20@gmail.com  i  srpski.knjizevnici56@gmail.com

Tom prigodom biće upriličeno posebno pjesničko veče uz poeziju i muziku za  dobitnike tih vrijednih priznanja.

Uslovi konkursa:

 • Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica satara  18 godina koja  pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i biografiju ne dužu od 7 rečenica.
 • Učesnici šalju tri, još neobjavljene pjesme, u tri primjerka.
 • Radovi se potpisuju svojeručnim podpisom, a dodatno i šifrom, a u istoj koverti trebaju poslati i rješenje šifre.
 • Radovi ne smiju da vrijeđaju vjerski, nacionalni i polni identitet.
 • Pisati u fontu  Times New Roman 12, a adresirati isključivo na latinici (adresu na ćirilici pošta odbaci).
 • Teme pjesama su ljubavne (prošla, sadašnja i neuzvraćena ljubav), u slučaju da je neka od prijavljenih pjesama već bila objavljivana, nagrada i priznanja se poništavaju.
 • Uz radove poslati i adresu autora, fotografiju,  broj telefona i mejl adresu.
 • Pristigli radovi se ne vraćaju.
 • Radovi trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica), za čije autorstvo odgovaraju kandidati.

Radove procenjuje tročlani stručni žiri formiran u sklopu UEASNU.
Nagrada se sastoji od plaketa, orfeja, priznanja, ali i medalja, znački, diploma, zahvalnica i povelja UEASNU, SSDS ili USKS uz moguće i  novčane iznose ukoliko ih neko donira  i to:

 • za postignuto prvo takmičarsko mjesto moguća je novčana nagrada od bruto iznosa donacija  70% sa zlatnim orfejom, ili zlatnom plaketom,  medaljom, zahvalnicom  i poveljom UEASNU. 
 • za postignuto drugo takmičarsko mjesto moguća je novčana nagrada od bruto iznosa donacija  30% sa srbrnom orfejom, ili srebrnom plaketom,  medaljom, zahvalnicom  i poveljom UEASNU. 
 • za postignuto treće takmičarsko mjesto bronzanim orfejom, ili plaketom,  medaljom, zahvalnicom  i poveljom UEASNU plaketa ali medalja i povelja UEASNU. 
 • za dodatne (3) tri nagrade za najemotivniju, najromantuičniju i najorgionalniju ljubvnu pjesmu, nagrade će se sastojati od znački uz diplomu UEASNU. 

Hotelske rezervacije i prenoćišta, u jednom od motela u mjestu dodjele za glavne nagrađene (one koji su udaljeniji više  od 200 km od tog mjesta), snosiće UEASNU. Pojedine pjesme učesnika, koje nisu izabrane za prvo, drugo, treće i četvrto nagrađeno mjesto, biće objavljivane u našim elektronskim medijima nakon samog izbora. Svim učesnicima prilikom  konkurisanja želimo puno sreće.

Dobitnici će biti učesnici pjesničke večeri USKS u Ljubljani  ili nekoj od opština Srpske ili Srbije, takođe, biće im objavljena i  fotografija uz kraću biografiju u mediju “OTADŽBINA” i elektronskom mediju “Srpska dijaspora” ili  UEASNU.

Napomena – za ovaj konkurs upotrebljava se javna objava uz Pravilnik o nagradama i takmičenjima SSDS, USKS i UEASNU

/Danijela Brajić /Boba V./*