Republički štab izdao naredbu lokalnim štabovima zbog pogoršane epidemiološke situacije u Srpskoj

Republika Srpska

mmgradiska 03. april, 2021.

Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske donio je sljedeću naredbu:

Imajući u vidu da je epidemiološka situacija u Republici Srpskoj pogoršana, Republički štab za vanredne situacije naredio je lokalnim štabovima da, u skladu sa svojim ovlaštenjima i odgovornošću, preduzmu sve neophodne mjere kako bi se trenutna epidemiološka situacija stabilizovala i stavila pod kontrolu.

U naredbi je navedeno da su štabovi za vanredne situacije u gradovima i opštinama obavezni da o preduzetim mjerama obavijeste Republički štab za vanredne situacije do 5. aprila do 12.00 časova.

Naredba je donesena na osnovu člana 47 Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama i Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske.