NAJKORISNIJE WINDOWS PREČICE NA TASTATURI KOJE ŠTEDE VRIJEME

Tehnologija

mmgradiska 11. mart, 2021.

Kada mnogo vremena provodite za kompjuterom, vrlo brzo shvatite koliko je vrijeme dragocjeno. Da biste efikasnije obavljali posao, preporučujemo vam da naučite da koristite prečice na tastaturi.

I pored toga što je kombinacija miša i tastature još odavno donijela je revoluciju u svijet računara, prečice ne prestaju da se koriste, jer predstavljaju praktično rešenje za rad u mnogim programima.

Kada je PC u pitanju, prečice se zasnivaju prije svega na korišćenju osnovnih tastera u kombinaciji sa brojevima i simbolima. Naravno, govorimo o tasterima kao što su Alt, Ctrl, Shift, Windows. Svaki program ima svoje kombinacije tastera, ali ipak postoje osnovne komande koje svuda rade na isti način.

Ovo su najosnovnije prečice na tastaturi u operativnom sistemu Microsoft Windows:

Alt + F – Otvaranje fajl menija,

Alt + E – Otvaranje edit menija,

Alt + Tab – Prelazak sa jednog aktivnog programa na drugi,

Alt + F4 – Zatvaranje programa u kojem trenutno radite,

Ctrl + O – Otvaranje novog fajla,

Ctrl + A – Odabir kompletnog teksta na strani,

Ctrl + B – Boldovanje odabranog teksta,

Ctrl + I – Menjanje selektovanog fonta u Italic,

Ctrl + F – Aktiviranje pretrage,

Ctrl + S – Snimanje dokumenta,

Ctrl + C – Kopiranje označenog sadržaja,

Ctrl + V – Pejstovanje (nalepljivanje) kopiranog sadržaja,

Ctrl + Z – Undo dugme za poništavanje poslednje akcije,

Ctrl + K – Unos web linka u tekst,

Ctrl + Home – Odlazak na početak teksta,

Ctrl + End – Odlazak na kraj teksta,

Win + D – Spuštanje i podizanje svih aktivnih programa,

Win + L – Zaključavanje ekrana