Ne samo PCR test: Koje pretrage doktori još traže?

Zdravlje

Prilikom sumnje na Korona virus, ljekari, prije serološkog ili PCR testa, ili osim njega, traže još neke pretrage.

Najčešće, to su pretrage KKS, LF, Sedimentacija, CRP i D-dimer.

Odgovore zašto se rade ove pretrage potražili smo kod ljekara.

Prof dr Vesna Bošnjak Petrović, internista, pulmolog, ugledna beogradska ljekarka, potvrdila je da su kod postojanja sumnje na infekciju korona virusom potrebna laboratorijska ispitivanja.

“Ona imaju suštinsku ulogu u pandemiji, koja se odnosi ne samo na dijagnostiku COVID-19, već i na praćenje promjena biohemijskih parametara u cilju procjene težine bolesti i njene progresije kao i za praćenje efekata terapije”, kaže Bošnjak Petrović.

Kako kaže, najčešće uočene promjene manifestuju se limfopenijom kao posljedicom smanjenog imunološkog odgovora na virusnu infekciju.

KKS

“Nalaz se dobije iz leukocitarne formule kompletne krvne slike. Može biti praćena i povećanjem broja neutrofila i ukupnih leukocita, što može da ukazuje na pojavu bakterijske (superinfekcije)”, istakla je Bošnjak Petrović.

D- dimer

Dodaje da je takvo stanje obično praćeno smanjenjem broja trombocita kao posljedicom potrošne (diseminovane) koagulopatije, uz povišen D-dimer i protrombinsko vrijeme kao posljedica aktivirane koagulopatije ili potrošne koagulopatije.

“Karakterističan nalaz uz limfopeniju je povećana aktivnost LDH (laktat dehidrogenaza) i niska koncentracija albumina u serumu. Često se uočava nizak hemoglobin. Povišena koncentracija C-reaktivnog proteina (CRP) koja je veoma zastupljena, ukazuje na tešku virusnu infekciju koju prati povećana brzina sedimentacije eritrocita”, objasnila je Bošnjak- Petrović.

Ona navodi da povećana koncentracija prokalcitonina ukazuje na bakterijsku superinfekciju. Vrlo često povećana je i koncentracija feritina i ukazuje na visok nivo inflamacije (upale), na što često upućuju povećani citokini, posebno IL-6 (sindrom citokinske bure).

Pretrage se rade prije odluke o terapiji

Sa druge strane, u ambulanti porodične medicine “BL-MEDIC“ kažu da se gore navedene pretrage ne moraju raditi prije samog testiranja na Covid-19, ali se rade prije odluke o terapiji.

“To su uobičajeni nalazi koji se rade pri sumnji na bilo koji upalni process, a kako je za infekciju izazvanu Corona virusom primjećen i poremećaj koagulacije, to se radi i test D-dimer”, naveli su u ovoj ustanovi.

Pet znakova koji pokazuju da je potrebno da se javite ljekaru

  1. Prvi znak su teškoće u disanju. Normalan broj udisaja u minuti je 12 do 16, a ako se taj broj povećava na 25 do 30 to je jedan od bitnih znakova da se oboljeli javi ljekaru;
  2. Drugi znak su intenzivne glavobolje koje ne prestaju ni kada se uzimaju analgetici;
  3. povraćanje koje ne prestaje;
  4. dijareja;
  5. i visoka temperatura.

U javnim ili privatnim laboratorijama

Sve ove pretrage možete uraditi u javnim laboratorijama, ali i u privatnim, ukoliko nemate vremena, ili ne želite da se izlažete boravku u gužvama.

/banjaluka.com/