KAKVA KRALJICA: Slika govori više od hiljadu riječi

Zabava

Komentar ovdje nije potreban

Dobili smo jednu fotografiju za koju komentar zaista nije potreban.

Kaže se da slika govori više od hiljadu riječi, a ovu je snimio netko iz automobila koji bi rado natočio gorivo, ali je shvatio da je oba mjesta zauzela domišljata vozačica.

/dalmatinski portal/