Građani BiH danas na biralištima: Glasanje za novu lokalnu vlast

BiH

U Centralni birački spisak upisano je ukupno ukupno 3.283.380 birača.

Tačno u sedam sati otvorena su birališta na kojima građani Bosne i Hercegovine biraju lokalnu vlast, načelnike i gradonačelnike, opštinska i gradska veća.

Biračka mjesta su otvorena večeras do 19 sati.

Državljani BiH danas biraju sve lokalne zajednice, osim građana Mostara koji će svoje biračko pravo uskraćeno od 2008. godine moći da realizuju 20. decembra.

Otvoreno je 5.759 biračkih mesta uključujući i 388 redovnih mobilnih timova.

Građani biraju članove 64 opštinska veća u Federaciji BiH, 56 skupština opština u Republici Srpskoj, 120 načelnika opština u Bosni i Hercegovini, 14 gradskih veća u Federaciji BiH, 7 skupština gradova u Republici Srpskoj, 22 gradonačelnika u Bosni i Hercegovini, kao i Skupštinu Brčko distrikta.

Osim 120 načelnika i 22 gradonačelnika na Lokalnim izborima 2020. godine bira se i 3.142 poslanika, od čega 23 predstavnika nacionalnih manjina.

Na izborima učestvuje 543 politička subjekta.

Overeno je ukupno 30.809 kandidata od čega 425 kandidata za nečelnike/gradonačelnike, 30.188 kandidata za opštinska veća, odnosno skupštine opština ili gradska veća odnosno skupštine grada i skupštinu Brčko Distrikta BiH, kaoi 196 kandidata predstavnika nacionalnim manjina.