“OBRAZOVANJE JE SMISAO ŽIVOTA”, razgovor sa Nadom Lazić, nastavnikom razredne nastave.

Gradiška

Poznati građani grada Gradiške

12.11.2020./Vanja Vergić/

Gost mmgradiska portala je Nada Lazić, nastavnik razredne nastave

Svoj posao nastavnika razredne nastave obavlja sa mnogo ljubavi i predanosti. Biti nastavnik je najljepši životni poziv.
Kada je obrazovanje smisao našeg života, mi smo ispunjeni ljudi i sigurni u sebe.

 • Kada se u Vama javila želja da upišete Pedagošku akademiju?
  „Moja majka po struci je prosvjetni radnik. Odrastajući, još u srednjoškolskim danima, izrazila sam želju da nakon završetka srednje škole, upišem Pedagošku akademiju.”
 • Gdje ste se školovali?
  „Završila sam gimnaziju u Gradišci i Pedagošku akademiju u Banja Luci.“
 • Šta se promijenilo u Vašem poslu od početka Vašeg rada pa sve do danas?
  „Uslovi rada su poboljšani i na višem su nivou u odnosu na raniji period školovanja.
  Svaka godina i dolazak novih generacija učenika, donosi promijene u pozetivnom smislu.”
 • Vaš suprug se bavi muzikom, obzirom da muzika i prosvjeta čine kulturu društa, bez koje život ne bi imao smisao.
  Recite nam, koji muzički instruent svira Vaš suprug i koliko dugo se bavi tim poslom?

„Moj suprug svira harmoniku četrdeset godina. On uživa u svome poslu, a mi porodično uz njega.

U kući u kojoj je muzika stalan gost, uvijek je vesela i pozetivna atmosfera. Svaki posao koji se radi sa ljubavlju, bilo da je riječ o prosvjeti ili muzici, ispunjava čovjeka i daje smisao njegovom životu.”

 • Kao prosvjetni radnik, šta biste savjetovali učenicima?
  „Moj savjet učenicima je da cijeli život uče i usavršavaju se, kako u školi, tako i kasnije kada postanu poslovni ljudi.
  Bez učenja i upornosti naš život je prazan.
  Svaki mladi čovjek treba da shvati da je škola mnogo bitna i kada postane svoj čovjek, biće zahvalan nastavnicima koji su mu prenijeli znanje i na taj način pripremili ga za život.”