KONAČNA ODLUKA CIK Utvrđeno kako će glasati zaražene i osobe samoizolaciji

Društvo

Birači pozitivni na virus korona ili koji su u izolaciji, odnosno hospitalizovani, moći će glasati putem mobilnog tima samo uz posjedovanje medicinskog nalaza da su pozitivni ili akta o izolaciji, odlučila je danas Centralna izborna komisija (CIK) BiH.

IK je na hitnoj sjednici usvojio izmjene i dopune Pravilnika o provođenju izbora u BiH u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje prava glasa birača koji su pozitivni ili su u izolaciji, odnosno koji su hospitalizovani.

Navedenoj kategoriji birača je omoućeno da ostvare pravo glasa putem posebnog mobilnog tima ukoliko uz zahtjev koji dostavljaju nadležnoj opštinskoj/gradskoj izbornoj komisiji dostave odgovarajući akt nadležne ustanove ili organa (medicinski nalaz ili akt o izolaciji) – saopšteno je iz Komisije.

CIK je ranijim odredbama Pravilnika o provođenju izbora u BiH, koje su danas brisane, nastojao omogućiti ostvarivanje prava glasa i biračima koji ne posjeduju akt nadležnog organa ukoliko se njihovo ime nalazi u evidenciji podataka nadležnih institucija o ovim kategorijama birača.

– Međutim, nakon ostvarenih kontakata i upita prema nadležnim institucijama, CIK nema cjelovitu povratnu informaciju o vođenju evidencija o pomenutoj kategoriji birača – navodi se u saopštenju.

Opštinske/gradske izborne komisije uglavnom nemaju informacija niti mogu utvrditi koji nadležni organa vodi ažurne evidencije o licima pozitivnim na virus korona i licima kojima je određena mjera izolacije.

Zbog svega navedenog, CIK BiH je odlučio da izmjeni Pravilnik o provođenju izbora u BiH i na taj način omogući da se biračko pravo ostvaruje pod istim uslovima na cijeloj teritoriji BiH, a da se istovremeno spriječe eventualne zloupotrebe.

Lica koja se nalaze u izolaciji zbog zaraze virusom korona ili zbog izrečene mjere samoizolacije svoje biračko pravo mogu ostvariti aktivnom registracijom kod nadležene izborne komisije osnovne izborne jedinice, na način da se uputi zahtjev (pisani, putem mejla, faksa) uz dostavljene dokaze o izrečenoj mjeri izolacije (rješenje, medicinski nalaz), precizirano je iz CIK.

/srpskainfo/