“MOJ ŽIVOT JE MUZIKA” razgovor sa poznatom nastavnicom muzičke kulture

Gradiška

Poznati građani grada Gradiške

08.11.2020. /Vanja Vergić/

Gost mmgradiska portala je Svjetlana Paunesku, nastavnica muzičke kulture

Život je posvetila svojim učenicima i muzici. Kada smo okruženi svijetom u kojem je muzika porodica, svaka sekunda našeg života je dragocjena.

Rođeni ste u umjetničkoj porodici. Kada se u Vama probudila želja prema muzici?

„Moj otac, poznati violinista, Pavle Paunesku, predavao je violinu u muzičkoj školi u Gradišci.
Kao petogodišnje dijete i ako još nisam bila dorasla za muzičko školovanje, često me vodio na časove i kao malu, upisao u hor muzičke škole. Obzirom, da sam rođena u muzičkoj porodici, kroz više naraštaja, od samog početka sam se uspavljivala sa muzikom. Nekako je bilo logično da i ja nastavim tim putem. Naravno, da su geni odradili svoje, ali ljubav prema muzici se rodila kasnije, kada sam ja postala svjesna šta je muzika.“

Pavle Paunesku

Gdje ste se školovali i kako su tekli Vaši školski dani?
„Nižu muzičku školu, završila sam u Slavonskom Brodu, odsjek klavir. Zatim, sa obrazovanjem sam nastavila u gradu Zagrebu. Srednja muzička škola i predagoška akademija, odsjek muzika.“

Vaše prvo radno mjesto?
„Moje prvo radno mjesto, kao nastavnika muzičke kulture, bilo je u OŠ „Atif Topić“ u Kruškiku, a poslije u OŠ „Danilo Borković“ u Gradišci, gdje sam i završila svoj radni vijek.
Uvijek mi je bila želja da djeca, steknu naviku slušanja kvalitetne muzike (Od Baha do Sevdaha), ocjena je bila na drugom mjestu.“

Kako je došlo do osnivanja, gradskog djevojačkog hora „Lira“?
„Sa dječijim horom, OŠ „Danilo Borković“ u Gradišci, postigla sam visoke rezultate, od republičkih do međunarodnih takmičenja, osvajajući uvijek prvo mjesto. Djeca su odrasla, a sa njima i želja da nastave sa pjevanjem. Na incijativu opštine grada Gradiška, osnovala sam gradski hor, koji je dobio naziv „Lira“. Dvadeset godina, koliko sam vodila hor, imali smo mnogobrojne nastupe u gradu i izvan njega. Naše najveće priznanje, bilo je učešće na Međunarodnom festivalu horova, gdje smo osvojili „Grand Prix“, najbolji hor u svim kategorijama.“

A za mlade…?
„Obzirom da je naš prvi uzdah i izdah, cijeli život propraćen muzikom, želja mi je, da mladi ljudi to imaju na umu. Neka im cijeli život bude muzika.“ Izjavila je Paunesku za mmgradiska portal.