Blizina i pristup zelenim površinama smanjuju vjerovatnost da ćete postati pušač

Zdravlje

Osobe koje imaju pristup ili žive blizu zelenih površina rjeđe su sklone pušenju ili nastavku pušenja, pokazalo je novo britansko istraživanje čiji su rezultati objavljeni u časopisu Social Science & Medicine.

Rezultati studije provedene među 8000 Britanaca dovode u vezu blizinu i pristup zelenim površinama sa smanjenom vjerovatnošću da će osoba postati pušač i većom vjerovatnošću da će se uspješno uspjeti odviknuti od pušenja.

VEZANE VIJESTI

Studija je pokazala da je kod ljudi koji su pušili u nekom trenutku u životu uočena 12 posto veća šansa da će prestati ako žive u blizini zelenih površina. Rezultati istraživanja koje su proveli znanstvenici sa sveučilišta u Plymouthu, Exeteru i Beču nisu se izmijenili ni kada je u obzir uzet socioekonomski status sudionika i njihovo rizično zdravstveno ponašanje.

Ranije studije istih znanstvenika pokazale su da i sam pogled na prirodu i zeleni krajolik smanjuje želju pojedinaca za alkoholom, cigaretama i nezdravom hranom. Postoje i raniji dokazi po kojima promatranje prirode smanjuje razinu stresa i povećava dobrobit pojedinca.

Autori studije ističu da je riječ o prvom istraživanju koje eksplicitno dovodi u vezu “veći udio zelenih površina u okruženju sa smanjenjem nezdravog načina života”, rekla je SabinePahl, suautorica studije i specijalistica za urbanu i ekološku psihologiju na Sveučilištu u Beču.

Ona i njezini kolege vjeruju da bi povećanje broja zelenih površina moglo prerasti u dobru strategiju javnog zdravstva te znatno pridonijeti smanjenju broja pušača u društvu uopšte.

/N1/