Zimsko računanje vremena kreće zadnje nedjelje u oktobru: 25.10.2020 i tada pomičemo sat jedan sat unatrag s 3:00h na 2:00h.

Društvo

U nedjelju, u tri ujutro, satove koji se ne ažuriraju samostalno treba pomaknuti za jedan sat unatrag, čime će se “dobiti” jedan sat. Sa zimskom računanjem vremena sunce će ranije izlaziti, ali će ranije i zalaziti zbog čega će dani imati više svjetla u jutarnjim i manje svjetla u popodnevnim satima.

Ljetno računanje vremena vraća se 28. marta 2021.